Stoltenberg avviser kritikken vestfra, men vi tror ikke på hans argumenter!
Dato: 21 June kl. 13:18 Emne: Offentlig

Statsminister Jens Stolenberg
Jens Stoltenberg
Jens Stoltenberg avla fredag 20.06.08 en lynvisitt i Bergen. Han uttalte blant annet at han ikke kan se noen grunn til misnøye med Statens Investeringer på Vestlandet.

Vi anbefaler han til snarest å avlegge en syns - og hørselstest!


Han viser til Mongstad prosjektet i Lindås Kommune, som er et forskningsprosjekt for CO2 rensing, hvor StatoilHydro og Staten forsøker å omgå sine egne klimakrav. Disse skaper neppe nye arbeidsplasser i Bergen Kommune.

Videre tok han utvidelsen tørrdokken på marinebasen Håkonsvern til inntekt for egen regjering. Denne utvidelsen ble vedtatt av den forrige regjering og verkstedsklubben på basen. Oppgradering og utvidelse av eksisterende rekruttskole på marinebasen, skaper knapt 5 nye arbeidsplasser. 

Til Jondals tunnelen, som statsministeren også skryter av, har Staten tatt pengene fra kontoen for andre riksveiprosjekter i Hordaland fylke og budsjetter til tilstøtende kommuner. De 760 millionene må dermed innbyggerne betale, også via bompenger! 

Videre skryter Stoltenberg over de flotte MTB båtene. De nye MTB'er og Fregatter til 10-15 milliarder, er en direkte feilinvestering og burde alt fått "hoder til å rulle" på Stortinget. Disse vil gå rett i bøyene uten driftsmidler. Dette er direkte bortkastete skattekroner og lite å skryte av.

Å skryte av investeringer i Bybanen, hvor Staten nå betaler ca. 7-8 % mens lovnaden var ca 47 % er også betegnende. De resterende investeringene betales med bompenger.

Han fremhever også Statens investeringer i Ringvei Vest. Også her får Bergen bare en brøkdel av de lovete midlene. Det er bar gitt investeringer til 2 felt av en 4 felts motorvei. Resten er skutt ut til 2012-2020. En eventuell fullføring til 4 felt tidligere, må gjøres med hjelp av bompenger!

Det er få, om noen landsdel, som så lenge har betalt bompenger for å utbedre veinettet som Bergensregionen, og som samtidig er blitt avspist med brøkdeler av lovete investeringer. Utgangspunktet var at Staten skulle stille like store investeringer til disposisjon som Bergen innkrevde i bompenger. Minner mye om andre festtaler. Fine ord som er glemt dagen der på!

Det at Stoltenberg var på lyn visitt i Bergen tolker mange som en måte å unnslippe vanskelige spørsmål og konfrontasjoner på. På spørsmål fra Pressen om hvor Direktoratet for Kriminalomsorg skal plasseres var han kort og avvisende. Men etter som det er Oslo AP styrer Norge, blir det nok Grorud i Oslo. Se annen sak her.

Det er påfallende å se hvor logrende halehenget av lokalpolitikere oppfører seg under Stoltenberg sitt besøk. Det var ikke noen som forsøkte å utfordre ham. Svakt synes mange!

Det er tydelig at valgkampen for 2009 er i gang!

Les mer i BT.


Denne artikkelen kommer fra itBergen.no™
http://www.itbergen.no

Adressen til denne artikkelen er:
http://www.itbergen.no/modules.php?name=News&file=article&sid=267