Sier opp i protest mot rovdrift.
Dato: 25 June kl. 14:38 Emne: Offentlig

Helsebyråd Liv Røssland (Frp)
Liv Røssland (Frp)

I dages (25.06.08) Bergens Tidende står spesialsykepleier Ellen Valen frem og forteller hvorfor hun sier opp jobben ved et av de nye sykehjemmene.

Det hun forteller sjokkerer ikke itBergen, da vi kjenner til svært mange tilsvarende saker.Spesialsykepleier i geriatri, Ellen Valen, sier opp jobben i protest mot det hun mener er rovdrift på ansatte og omsorgssvikt overfor pasienter.

Jeg kunne valgt å lukke øynene, eller bli kynisk. Da velger jeg heller å slutte, sier Ellen Valen. Valen vil ikke fortelle hvilke sykehjem det gjelder. Hun ønsker ikke at sykehjemmet skal få rekrutteringsproblemer på grunn av hennes valg. Men det hun gjør nå, gjør hun i protest mot bemanningssituasjonen på nye sykehjem med små boavdelinger.

Den erfarne sykepleieren hevder at dagens system fører til rovdrift på ansatte og omsorgssvikt for pasientene. Fanger i fengsler har det bedre enn mange eldre på sykehjem. De får i hvert fall lufte seg hver dag og får mat til faste tider, sier Valen, som oppfatter seg selv som en varsler.

Bygningsarkitektonisk ser nye sykehjem lekre ut. Men når pleiefaktoren er uforsvarlig lav, sprekker idyllen, skriver Valen, som selv jobber på en tyngre pleieavdeling, uten rom for slark.

I dagens BT beskriver hun hvordan tidspress og praktiske arbeidsoppgaver spiser opp hverdagen. Stell, vask og matlaging tar så mye av arbeidsdagen til sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere at det blir lite eller ingen tid igjen til omsorg og sykepleie.

Redaktørens kommentarer!
Når Bergen Kommune kjøper vikartjenester for ca. 40 millioner, til det doble av vanlig timelønn, burde man forvente at Kommunen selv overtok driften av omsorgsarbeiderne.

For de 40 millionen som brukes til vikartjenester burde de ansatt langt flere omsorgsarbeidere. Det virker som om ledelsen ved sykehjemmene er pålagt å kutte i antall hoder og heller kjøpe tjenester til overpris. Slitne, eldre sykepleiere, er overrepresentert som sykemeldte. 

Ved enkelte sykehjem er det i helgene 1 1/2 ansatt på jobb med 12-14 rullestolbrukere. Det blir ikke mye aktivitet på beboerne i denne tiden. Beboerne kommer knapt nok ut av sengen i helgene. Da er det billigere å gi de eldre en valium og "løse et problem" midlertidig!

Dette er en skam for politikerne, både riks- og lokale, i overflods Norge. De har sine høye lønninger og mange mener også at de har sine avtaler og kontakter som ivaretar deres alderdom! Er det sånn vi vil ha det?

Samtidig er det et spark til de Blå som styrer Bergen, og til Frp helsebyrådet, som har en sjef som raljerer over alt og alle på Stortinget. Hvor er resultatene ute i distriktene, hvor Frp har makta, av all Siv Jensens TV opptreden og store ord?

En herværende politiker, som var på rekonvalesens på et sykehjem, klagde i Bergen Tidende over det slette aktivitetestilbud til beboerne. Politikeren var selv styremedlem i helseforetaket. Det viser hvor lite oppdatert og interessert de styrende vanligvis er i driften! God bedring!

Les leserinnlegg i Bergens Tidende 29.06.08. 

Les om politikernes avlønning!       Les mer i Bergens Tidende!


Denne artikkelen kommer fra itBergen.no™
http://www.itbergen.no

Adressen til denne artikkelen er:
http://www.itbergen.no/modules.php?name=News&file=article&sid=269