Minstepensjonister betaler 370 kroner i timen for å få følge til legen.
Dato: 13 December kl. 15:54 Emne: Offentlig

Fredrik Sjøstrøm
Bilde. Odd Mehus
Redaktøren tok kontakt med BT da min svigermor fikk tilsendt; Fin gammel nr.4/08, fra Bergen Kommune. Hun var interessert i hva tilbudet, under navnet: Kjære bruker, fra Hjemmetjenesten utgjorde. Selv kjører jeg min svigermor og andre eldre slekninger på handletur etc. hver uke, og hadde avtalt å kjøre til henne til legen. Jeg reagerte på generelt grunnlag på prisene, da det er svært mange enslige minstepensjonister, som ikke har familie til å hjelpe seg. Prisene er jo de samme for minstepensjonister som for millionærer. BT fikk ut hele prislisten fra styret i Hjemmetjenesten.


NB! Jeg fikk aldri tilbud fra BT å lese korrektur av min samtale med dem. BT var hele tiden etter meg for en samtale, men jeg avstod. Kl: 22:00  12.12.08 kom fotografen på døren for å ta bilde. De hadde deadline om 1 time. Hvordan artikkelen var utformet fikk jeg aldri vite. Ei heller at artikkelen ble lagt ut på BT.no blogg, hvor alle og enhver anonymt kunne "tømme seg". Dette er for slapt av "Vestlandets Storavis". Danser musene på bordet Trine Eilertsen?

Dette stod i BT 12.12.08. skrevet av Trond Olav Skrunes og Ole-Thomas Steiro Andersen.

Må betale 370 kr for følge til lege!

- I tillegg måtte hun stille med egen bil eller drosje. Man risikerer at prisen kommer opp i en tusenlapp for en minstepensjonist, sier Sjøstrøm, som i stedet tok seg fri fra jobben for å følge svigermoren til legen.

For personer med inntekt under 133.000, dekkes de ordinære hjemmetjenestene av kommunen. For ett år siden vedtok Bergen bystyre å tilby brukerne ekstratjenester som rundvask, gartnertjenester og følge til butikk og lege. Dette er tjenester brukerne må betale av egen lomme, uavhengig av inntekt.

- Tjener lite
For ekstratjenestene må brukerne betale:

* Nedvask/rundvask: 440 kroner per time.

* Vaktmester: 495 kroner per time.

* Gartnertjenester: 520 kroner per time.

* Hjelp til innkjøp, følge til lege: 370 kroner timen. I tillegg må pensjonisten holde bil. Tid utover 1 time betales ekstra.

- Ekstratjenestene går på ting som er nødvendige, men ikke livsnødvendige, sier arbeidende styreleder i Bergen hjemmetjenester, Jan Sverre Stray, som også er bystyremedlem for KrF

- Hvor mye tjener dere på ekstratilbudene?

- Veldig lite. I forhold til våre regnskaper, er dette peanuts. Tilbudene må være der for brukerne våre, men inntektene er en ubetydelig sum i våre regnskaper, sier Stray.

- For en rundvask må brukeren betale 440 kroner. Vi har lagt til et påslag på 50 kroner, men dette er ikke god butikk. Om huset er ekstra møkkete, må vi betale 60 kroner i timen i smusstillegg til den ansatte. Jeg tror ikke dette kommer til å bli noen stor inntektskilde for kommunen i fremtiden, sier Stray.

- Bør vurdere sosial profil
Han mener at den lite hyppige bruken av ekstratjenestene ganske sikkert skyldes at kundene ikke har råd.

- De som bruker tjenestene, er nok dem som har god økonomi. Det sier seg selv at en minstepensjonist ikke har råd til å ta med en kommunalt ansatt til legen, dersom han eller hun må betale 1000 kroner for det, mener Stray.

Han mener at en absolutt bør se på om en kan ha en sosial profil også på tilleggstjenestene.

- Selv om det ikke er lovpålagte tjenester, så er det jo langt fra unødvendige tjenester. Mange av brukerne har behov som ikke blir dekket gjennom det ordinære tilbudet. Da bør en kunne diskutere om en også skal ha en gradert betaling etter inntekt her, sier Stray.

Han understreker at en da er inne i politikken.

- Men som KrF-politiker synes jeg dette er et spørsmål vi bør ta opp politisk.


Denne artikkelen kommer fra itBergen.no™
http://www.itbergen.no

Adressen til denne artikkelen er:
http://www.itbergen.no/modules.php?name=News&file=article&sid=279