Oslo får det meste, mens resten av Norge avspises!
Dato: 14 March kl. 11:16 Emne: Offentlig

Stortinget
Regjeringen
Så har Regjeringen sluppet Ny Nasjonal Transportplan, og som vanlig får Oslo og Osloprogrammet så det monner.

Resten av landet avspises og må bruke bompenger for å ferdigstile prosjektene. 


Vi har skrevet det før at Osloområdet, som ifølge ASPLAN bidrar med 6 % til verdiskapning i Norge, får ca. 54% av av overføringene og investeringene fra Staten. Osloprogrammet med motorveier og hurtigtog i omegnen betales fullt ut av Staten. Les om: Staten, det er Oslo det!

For Bergensprogrammet ser det heller dårlig ut. Bergen er den by i Norge som har hatt bompenger lengst, og som har betalt utbygging med Bompenger, til tross for at avtalen var at staten skulle betale like mye (100%) som Bergen fikk inn. Pr. dato deltar Staten kun med 40%, men nå snakker Vegdirektoratet om en deltagelse på 9 -12%.

Hvis ikke regjeringen betaler minst like mye for Bergensprogrammet i fortsettelsen, blir det bom stopp for både Bybane og Ringveg Vest, sier byrådsleder Monica Mæland.

I dag ble forslaget til ny Nasjonal Transportplan lagt frem. Byrådsleder Monica Mæland krevde at det skulle inneholde penger så det monner til Bergensprogrammet.

I transportplanen blir Bergensprogrammet - altså Bybanen og Ringveg vest - nevnt med få ord: Bompengene må økes for å starte neste byggetrinn.

- Det er frekt av samferdselsministeren å ikke bidra mer, sier Lisbeth Iversen (KrF), byråd for byutvikling i Bergen.

Dette er etter itBergen sin mening slik det alltid har vært, at Oslo forfordeles. Det å gjøre Bergensbanen kortere ved å oppfylle Ringeriksbanen, ligger ikke i de Oslodominerte politikerne sine hoder. De benytter skjelden Bergensbanen! Vi kan også nevne skeivfordelingen inne Helseregionene.

Innen rusomsorgen har Oslo ingen på venteliste for behandling. De fikk 60 millioner fra Staten. I Bergen står 92 personer på ventelist for behandling og Bergen fikk 0 kr. fra Staten. Overrasket? Ikke vi! Oslo AP styrer Norge!

Les mer i BT    Les også: Styrer Oslo AP Norge? 

15.03.09 Byrådet i Bergen blir kritisert av Statsråd Liv Signe Navarsete for at de ikke ikke har planene for utbygging klare.

Dette avviser byråd Iversen som har gitt til beskjed til samferdselses ministeren om at Bergen regner med at Staten oppfyller sine 40%. Dette har ministeren avvist uten å gi noe alternativ prosentsats.

Les mer i BT.


Denne artikkelen kommer fra itBergen.no™
http://www.itbergen.no

Adressen til denne artikkelen er:
http://www.itbergen.no/modules.php?name=News&file=article&sid=284