Er Byrådet i Bergen så i beit for penger at de vil vingeklippe BKK?
Dato: 22 March kl. 12:18 Emne: Offentlig

Henning Warloe
Henning Warloe
og Monica Mæland (H)

Er Byrådet i Bergen så i beit for penger at de vil vingeklippe BKK, Vestlandets lokomotiv innen næringslivet.

Vil de ofre BKK for å kapre stemmer i høstens Stortigsvalg?I følge BT vil Byrådet med Henning Warloe i spissen, tappe BKK for egenkapitalen, for å finansiere bortfall av eiendomsskatt.

Dette virker som et ledd i valgkampen til høsten, satt i cene av det borgerlige Byrådet i Bergen. Bystyret i Bergen har for en del år tilbake, prestert å selge seg ned i BKK. Det var en kortsiktig og dårlig forretning for Bergen Kommune og byens innbyggere. BKK har i alle år vært en melkeku for Bergen.

I Bergens Tidende uttaler Warloe at BKK må vise samfunnsansvar i dagens marked. Det er vel det BKK gjør, mens Warloe bør rette det samme kravet til seg og Byrådet. Å vingestekke BKK er etter vår mening et kortsiktig og uklokt valg.

Kanskje Warloe bør sette seg bedre inn i hva BKK betyr for Bergen og Vestlandet, ut over kortsiktige valgkamp innslag? Hva vet han om Bredbånd/fibernett og markedet, eller er det næringslivet som ønsker fusjon med deler av BKK? Dersom Bergen kommune sine inngrep gjør at Statskraft får aksjemarjoritet, vil BKK bli delt opp i avdelinger og styrt fra Trondhein og Oslo.

Mange mener at dette er ideologi fra Warloe og har intet med samfunnsansvar å gjøre. Som Høyre man, er han interessert i å privatisere, konkurranseutsette og fisjonere alle kommunale virksomheter, enten de gjør det godt eller ikke. Disse grepene, om enn i større skala, ligger i bunn av dagens finanskrise.

Her dreier det seg om kortsiktig gevinst for en hver pris. Det er nesten som å pisse i buksen for å holde varmen. Først blir det varmt, men så iskaldt. Mange mistenker Warloe for å kjøre denne saken, også for sine venner innen næringslivet, for så å ”stikke av” til rikspolitikken, hvor han blir uangripelig.

Dessverre blir aldri politikere stilt til ansvar for sine handlinger, og kan derfor ta en del snarveier for kortsiktig utbytte. Det ser ut som Byrådet i Bergen gjør sitt beste for å styrke Bergen som en filial by, som styres både fra Trondheim, Stavanger og Oslo. Et råd til politikerne: Gjør ikke BKK sin fremtid til en valgkamp sak!

Alle som har fulgt med husker Hardanger Sunnhordlanske Dampskipsselskaps fusjon med blandt andre, Øygarden, Pan og Bergen Sporveier til Gaia Trafikk. Her satt Byrådet/Bystyret på en stor aksjepost men klarte å selge denne for å ta ut investeringen. Hele firmaet, Tide, er nå "eid" av Stavangerske Dampskipsselskap, og etter at hele konsernledelsen i Tide i Bergen sa opp, er det bare et tidsspørsmål før alt flyttes til Stavanger. Slik arbeider politikerne!
Blir BKK neste firma som ofres for kortsiktig gevinst?

itBergen har fått innspill fra personer som mener at de sentrale politikerne i Bystyret har en skjult agenda med å splitte opp BKK. Vi får håpe at ingen av dem ender opp som topper innen Næringslivet eller Statskraft, etter at de har "slaktet" BKK! Det ville jo ikke Eva Joly ha likt!

25.03.09 I følge BT har Lyse Energi i Stavanger, som har samme funksjon som BKK, 2 bein å stå på. Nemmelig bredbånd og energi. I følge konsernsjef i Lys, Eimund Nygaard, har deres eiere et langsiktig industrielt perspektiv på sine investeringer. Dette er helt andre tanker enn hva Warloe forfekter med BKK. Kortsiktig gevinst!

Dersom Warloe "slakter" BKK, vil Høyre merke det ved Stortings valget, og kanskje Warloe er nødt til å bli værende i Bergen etter valget?

Det er jo merkelig at andre byer og landsdeler i Norge, ser helt andre og flere muligheter for industriell utvikling, enn hva Bergens byråd evner å se. Er det evnene eller viljen det skorter på hos Byrådet i Bergen?

Hvor skal fremtidige Byråd hente penger til videreutvikling av Bergen, dersom Byrådet selger seg ned i BKK? Men det blir kanskje ikke Warloe sitt problem?

Les mer i BT


Denne artikkelen kommer fra itBergen.no™
http://www.itbergen.no

Adressen til denne artikkelen er:
http://www.itbergen.no/modules.php?name=News&file=article&sid=285