AP straffer Vestlandet - igjen
Dato: 10 October kl. 20:43 Emne: Offentlig

BT I Bergens Tidende i dag 10.10.12 skrev Hide Sandvik følgende: AP straffar Vestlandet - igjen.

Hun peker her på den skjevfordelingen som de bergeske filmskaperne igjen utsetes for ved fordeling av midler fra Statsbudsjettet.

 I den rapporten som kulturdepartementet har bestilt før fordelingen står det: Filmsatsingen i Bergen rundt Filmfondet Fuzz og Vestnorsk Filmsenter utgjør det eneste reelle alternativet utenfor hovedstaden.

I år er kulturbudsjettet økt med 9,8 %, men utdelingen viser at Bergen får en tredel mindre enn resten av landet.

Da Agderforskning i 2009 analyserte statlige gaver, fikk Oslos innbyggere ca. 2500 kroner pr. person og vestlendinger 800 kroner pr. person.

Det ser ut som om den rødgrønne regjeringen straffer Bergen for et borgerlig byråd.

Asplan laget for få år siden en oversikt over hvor verdiene ble skapt og hvordan inntekten ble fordelt. Den viste at Vestlandet stod for ca. 40 % av verdiskapingen og fikk 8 % igjen, mens Oslo stod for ca. 11 % av verdiskapingen og fikk ca. 45 % igjen av inntekten. Var det noen som snakket om solidaritet? 

Når vi i tillegg vet at Norges eldste teater, Den Nationale Scene i Bergen ikke fikk 5 øre til restaurering og utbedring av omfattende fuktskader, er begeret fullt. Kan opplyse at Nasjonalteateret i Oslo fikk penger til dette.

At det er blått i Bergen kan den rød/grønne regjeringen takke seg selv. Vi er trøtte av å stå med luen i handen!


Denne artikkelen kommer fra itBergen.no™
http://www.itbergen.no

Adressen til denne artikkelen er:
http://www.itbergen.no/modules.php?name=News&file=article&sid=293