Dette blir patetisk Harald Schjelderup!
Dato: 22 October kl. 12:29 Emne: Offentlig

Harald Schjelderup Harald Schjelderups forsøk i Bergens Tidende 21.10.12 på å bortforklare at AP sentralt forfordeler Vestlandet, blir bare patetisk.


Det blir litt søkt når Schjelderup forsøker å legge frem de dårlige økonomiske rammer, som resten av Europa sliter med, som et bakteppe for årets norske statsbudsjett.

Budsjettet er gitt men det er fordelingen av overføringene man reagerer på. For en landsdel som Vestlandet som har ca. 40 % av verdiskapningen i Norge og bare får 8 % igjen, er det grunn til å reagere.

I den rapporten som kulturdepartementet har bestilt før fordelingen står det: Filmsatsingen i Bergen rundt Filmfondet Fuzz og Vestnorsk Filmsenter utgjør det eneste reelle alternativet utenfor hovedstaden.

I år er kulturbudsjettet økt med 9,8 %, men utdelingen viser at Bergen får en tredel mindre enn resten av landet.
Det meste av økningen går til Oslo.

Hva AP sentralt har med den eventuelle medieklyngen i Bergen å gjøre, er vanskelig å se. Dette er et lokalt initiativ. At TV2 forblir i Bergen er det politisk enighet om.

Den Nationale Scene i Bergen er landets eldste teater, men på årets statsbudsjett, var det ikke 1 krone til rehabilitering og vedlikehold. Fukt og lekkasjer holder på å ødelegge deler av bygget. Nasjonalteateret i Oslo fikk penger til slikt vedlikehold.

Selv om Schjelderup ønsker det annerledes ser det ut til at AP sentraliserer alt til Osloområdet, som kultur, utbygging av infrastruktur og overføringer! God Bedring!


Denne artikkelen kommer fra itBergen.no™
http://www.itbergen.no

Adressen til denne artikkelen er:
http://www.itbergen.no/modules.php?name=News&file=article&sid=297