Belønningspenger til Bergen eller avlat.
Dato: 01 November kl. 20:02 Emne: Offentlig

Samferdselsminister Marit Arnstad I går 31.10.12 kom Marti Arnstad til Bergen med resten av belønningsmidlene som staten hadde holdt igjen. Grunnen for at pengene var holdt tilbake var fordi Staten var misfornøyd med hva som var oppnådd med reduksjonen av privatbil trafikken.  Bybanen Bergen


Helt fra 1980 tallet har Bergen vært tvunget til å bygge ut veinettet med bompenge løsninger. I starten skulle Staten skyte inn tilsvarende beløp som man lokalt oppnådde. Etter hvert løp Staten fra sitt ansvar, og betaler i dag 9-12 % av kostnadene.

Det er et paradoks at staten som løper fra sitt ansvar, forlanger at man skal redusere bruken av privatbiler som er inntektskilden for å finansiere vei utbygging! I dag brukes bomringen blant annet til å finansiere utbyggingen av Bybanen. Det koster å bygge bane i Bergen med sin topografi.

Den rød/grønne Regjeringen skryter av sin satsing på veibygging, og Stoltenberg stiller gladelig opp og klipper snorer, som i Jondal hvor han skrøt av samarbeidet, for en tunell som han mente fikk betydning for hele Sør-Norge.

Jondalstunnelen hadde en kostnadsramme på rundt 890 millioner kroner og er finansiert med en kombinasjon av statlige midler, fylkeskommunale midler, kommunale tilskudd og bompenger. De faktiske kostnadene skal ha kommet på 50 millioner mindre.

Statens bidrag i gildet er på beskjedne 30 millioner kroner, mens fylkeskommunen og bilisten tar hoveddelen av kostnadene. Mange mener at det burde borge for at andre enn Stoltenberg burde ha klippet snoren ved åpningen av Jondalstunellen.

Vi klarte å få 40 millioner inn i spleiselaget gjennom å fusjonere to elverk, Jondal Energi og Indre Hardanger Kraftlag. Så måtte vi ta en telefon til hele Hordalands velgjører, Trond Mohn, som stilte opp med resten av pengene, sa Handegard til NRK.no.

Slik må vi gjøre det på Vestlandet. Er det rart at den rød/grønne Regjeringen står svakt i Hordaland? Han skal få nok å gjøre APs Raymond Johannessen, som har uttalt at han skal erobre Vestlandet. God fornøyelse!


Denne artikkelen kommer fra itBergen.no™
http://www.itbergen.no

Adressen til denne artikkelen er:
http://www.itbergen.no/modules.php?name=News&file=article&sid=299